Uređenje groba s nadgrobnim spomenikom

 • Published in Prava branitelja
 • Hits: 1585
 • Ispis, E-mail

Poginuli hrvatski branitelji i umrli hrvatski ratni vojni invalidi imaju pravo na plaćene troškove uređenja groba s nadgrobnim spomenikom

Pravo na plaćene troškove uređenja groba s nadgrobnim spomenikom do 11.500 kuna pripada:

 • hrvatskim braniteljima poginulima do 31. lipnja 1996. godine
 • poginulim hrvatskim braniteljima - nakon ekshumacije i identifikacije
 • umrlim hrvatskim ratnim vojnim invalidima (HRVI) od I. do IV. skupine koji su do smrti koristili doplatak za njegu i pomoć druge osobe.

Pravo možete ostvariti na temelju narudžbenice nadležnog ureda državne uprave izdanom na ime izvoditelja radova ili podnošenjem zahtjeva za povrat sredstava ako ste sami platili uređenje groba.

Potrebni dokumenti

Da biste ostvarili pravo na povrat novca, uz zahtjev trebate priložiti:

 • originalni račun
 • drugostupanjsko rješenje o obiteljskoj invalidnini ili naknadi obiteljske invalidnine (za poginule i identificirane branitelje)
 • potvrdu o pripadnosti i okolnostima stradavanja (za poginule branitelje, ako nema korisnika obiteljske invalidnine)
 • izvješće o identifikaciji i pokopu te prijava činjenice smrti (za identificirane branitelje)
 • presliku drugostupanjskog rješenja o priznatom statusu HRVI-ja od I. do IV. skupine s pravom na tuđu njegu i pomoć
 • pisano izvješće ureda državne uprave, nadležnog prema mjestu pokopa, o izvršenom uređenju grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom
 • presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (za fizičke osobe)
 • presliku tekućeg računa.

Za uređena grobna mjesta s nadgrobnim spomenikom izvan područja Hrvatske potrebno je priložiti i izjavu člana obitelji pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o uređenju i fotografiju grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom.

Zahtjev za izdavanje narudžbenice ili zahtjev za povrat sredstava s potrebnim dokumentima podnosite nadležnom uredu državne uprave. Popis ureda s kontakt-podacima pronaći ćete na stranici Središnjeg državnog ureda za upravu

Uredi državne uprave u županijama (otvara novi prozor).