Pokop uz vojne počasti

 • Published in Prava branitelja
 • Hits: 1764
 • Ispis, E-mail

Poginuli hrvatski branitelji nakon ekshumacije i identifikacije, kao i umrli hrvatski ratni vojni invalidi i branitelji imaju pravo na pokop uz vojne počasti
 
Pravo na pokop i vojne počasti imaju:

 • poginuli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije
 • umrli hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) na području Hrvatske
 • umrli hrvatski branitelji na području Hrvatske.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti snosi troškove prijevoza i pogreba posmrtnih ostataka na području Hrvatske uz odavanje vojne počasti, ako obitelj pravodobno obavijesti Ministarstvo. Navedeno pravo osigurava nadležni ured državne uprave ili Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje Grada Zagreba prema prebivalištu pokojnika izdavanjem narudžbenica za pokriće troškova u propisanom iznosu.

Popis i kontaktne podatke ureda državne uprave možete pronaći na stranici Središnjeg državnog ureda za upravu

Uredi državne uprave po županijama
 (otvara novi prozor).

Kontaktne podatke zagrebačkog Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje možete pronaći na stranici Grada Zagreba

Adresar gradske uprave (otvara novi prozor).  

Troškovi prijevoza i pokopa

 U troškove prijevoza i pokopa su uključeni:

 • pogrebna oprema ili oprema za kremiranje (u vrijednosti do 1500 kuna)
 • glazba kod odavanja vojne počasti (do najviše 1200 kuna za umrle hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje)
 • troškovi pokopa (u vrijednosti do 2000 kuna)
 • vijenac od svježeg cvijeća s hrvatskim grbom (u vrijednosti do 600 kuna)
 • prijevoz pokojnika do mjesta pokopa (unutar Hrvatske)
 • hrvatska zastava
 • jedno ukopno grobno mjesto na raspoloživom grobnom polju (u vrijednosti do 3000 kuna), ako ga obitelj umrlog HRVI-ja i/ili hrvatskog branitelja nema u mjestu prebivališta i/ili mjestu pokopa ili ga jedinica područne samouprave ne ustupa bez naknade.

Ekshumiranim i identificiranim braniteljima pripada i pravo na tiskanje osmrtnica (do 30 primjeraka, sa ili bez slike) i objavljivanje obavijesti o pokopu u jednom dnevnom listu u Hrvatskoj (u vrijednosti do 420 kuna).

Podnošenje zahtjeva

Pravo se može ostvariti organizacijom pokopa uz vojne počasti (ako obitelj želi) i izdavanjem narudžbenice ako se o smrti pravodobno izvijesti nadležno tijelo ili povratom sredstava osobi koja je platila troškove pokopa i podnijela zahtjev u roku od 90 dana od pokopa.

Tiskanicu zahtjeva možete preuzeti sa stranica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Zahtjev za pokop hrvatskog branitelja uz vojne počasti (pdf, otvara novi prozor).

Zahtjev uputite nadležnom uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za zdravstvo rad, socijalnu zaštitu i branitelje Grada Zagreba, prema mjestu prebivališta umrlog, uz sljedeću dokumentaciju:

 • presliku rješenja o priznatom statusu HRVI-ja, odnosno presliku potvrde o statusu branitelja
 • prijavu činjenice smrti ili smrtni list
 • zamolbu/zahtjev za povrat troškova pokopa (podnosi fizička ili pravna osoba koja je platila račun)
 • original-račun
 • presliku tekućeg računa ili štedne knjižice podnositelja zahtjeva
 • presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (za fizičke osobe).

Dodatne informacije:

Pravilnik o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 (otvara novi prozor)