Oslobođenje od plaćanja pristojbi i naknada

  • Published in Prava branitelja
  • Hits: 1954
  • Ispis, E-mail

Članovi obitelji hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida oslobođeni su plaćanja određenih sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi

Članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) oslobođeni su od plaćanja sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi u postupku ostvarivanja prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Prenamjena poljoprivrednog zemljišta

Ako na temelju građevinske dozvole ili drugog akta prenamjenjujete poljoprivredno zemljište tako da se ono više ne iskorištava za poljoprivrednu proizvodnju oslobođeni ste plaćanja jednokratne naknade za prenamjenu, pod uvjetom da ste

  • član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
  • HRVI
  • hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Hrvatske najmanje tri mjeseca.

Navedeno pravo možete ostvariti samo jednokratno, a zahtjev za prenamjenu zemljišta upućujete županijskom zavodu za prostorno planiranje.