Besplatni uđbenici

 • Published in Prava branitelja
 • Hits: 4435
 • Ispis, E-mail

Djeca poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, HRVI i njihova djeca kao i sami branitelji koji se školuju imaju pravo na besplatne udžbenike

Pravo na besplatne udžbenike ostvarujete ako ste:

 • dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI)
 • HRVI ili hrvatski branitelj koji se školuje.

Uvjet je da su prihodi po članu vašeg kućanstva manji od 1995,60 kuna (dvostruki iznos cenzusa, odnosno dva puta 30 posto od proračunske osnovice).

Visina naknade

Učenicima od 2. do 4. razreda srednjih škola odobrava se novčana naknada u visini prosječne cijene kompleta obveznih udžbenika, odnosno jedinstvena novčana naknada za sve razrede i sve srednje škole.

Studentima se odobrava novčana naknada u visini prosječne cijene kompleta obveznih udžbenika jedinstvene za sve razrede i sve srednje škole, uvećana za 20 posto.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za isplatu naknade za besplatne udžbenike na tiskanici šaljete nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za zdravstvo rad, socijalnu zaštitu i branitelje Grada Zagreba. Obrazac možete preuzeti sa stranica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Obrazac zahtjeva za isplatu naknade za besplatne udžbenike (otvara novi prozor).

Rokovi za podnošenje zahtjeva su:

 • za srednje škole od 15. lipnja do zaključno 1. studenoga tekuće kalendarske godine
 • za visoka učilišta od 1. siječnja do 30. travnja tekuće akademske godine.  


Potrebni dokumenti

Uz  zahtjev morate priložiti sljedeće:

 • potvrdu o prvom upisu u određeni razred tekuće školske godine, odnosno potvrdu o prvom upisu tekuće akademske godine
 • prijavu o ukupnom dohotku članova kućanstva
 • podatke o svim članovima zajedničkog kućanstva i ukupnom dohotku članova kućanstva (na tiskanici Podaci za članove zajedničkog kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva)
 • izjavu da pravo na besplatne udžbenike niste ostvarili po drugim propisima (na tiskanici Izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike i popis priloženih isprava)
 • potvrdu o statusu
 • broj tekućeg ili štednog računa na koji će se izvršiti uplata.

Potrebne tiskanice nalaze se na stranici Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike (otvara novi prozor)
Podaci o članovima zajedničkog kućanstva i ukupnom dohotku članova kućanstva
 (otvara novi prozor).