Prednost pri zakupu poslovnog prostora

  • Published in Prava branitelja
  • Hits: 1392
  • Ispis, E-mail

Branitelji i njihove obitelji imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost s jedinicima državne uprave i lokalne samouprave i pravnim osobama u njihovom vlasništvu.

Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb i Republika Hrvatska te pravne osobe u njihovu cjelokupnom ili pretežitom vlasništvu obvezni su sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost:

  • sa članovima obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • sa članovima obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
  • s hrvatskim ratnim vojnim invalidom
  • s dragovoljcem Domovinskog rata
  • s ostalim hrvatskim braniteljima koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.

Preduvjet za ostvarivanje ovog prava je da kao branitelj ili član obitelji branitelja sudjelujete u javnom natječaju i udovoljite uvjetima iz najpovoljnije ponude.

Pravo prvenstva pri sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora imate ako niste korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Spomenutu prednost možete ostvariti samo jednokratno.