Mirovinska prava

  • Published in Prava branitelja
  • Hits: 1626
  • Ispis, E-mail

Kao branitelj ili član obitelji smrtno stradalog branitelja imate posebna prava iz mirovinskog osiguranja koja uključuju i pravo na profesionalnu rehabilitaciju

Kao hrvatski branitelj imate pravo na:

  • starosnu mirovinu
  • invalidsku mirovinu
  • profesionalnu rehabilitaciju
  • najnižu mirovinu

Članovi obitelji smrtno stradaloga branitelja imaju pravo na obiteljsku mirovinu i najnižu mirovinu.

Starosna i invalidska mirovina

Ispunjavate li uvjete za (prijevremenu) starosnu mirovinu, a branitelj ste, vaša mirovina može biti uvećana. Povećanje mjesečnog iznosa mirovine ovisi o duljini vremena koje ste proveli u obrani zemlje.

Invalidsku mirovnu sa statusom branitelja možete ostvariti ako ste uslijed ranjavanja, ozljede, zatočeništva ili bolesti nastale ili pogoršane u obrani zemlje trajno izgubili sposobnost za rad ili je došlo do profesionalne nesposobnosti. Takva invalidska mirovina može biti povoljnija u odnosu na klasičnu invalidsku mirovinu. Ostvarite li pak pravo na klasičnu invalidsku mirovinu, imate pravo na povećanje mirovine, ovisno o duljini vremena provedenog u Domovinskom ratu.

Profesionalna rehabilitacija

Ako vam je radna sposobnost umanjena uslijed ranjavanja, ozljede, zatočeništva ili bolesti nastale u obrani zemlje, imate pravo na profesionalnu rehabilitaciju. To pravo uključuje i osposobljavanje za poslove za koje se traži stručna sprema viša od one koju posjedujete. Na rehabilitaciju imate pravo bez obzira hoće li vam nakon toga biti osigurano zaposlenje, ali samo ako je invalidnost nastupila prije vaše navršene 40. godine života za žene, odnosno 45. za muškarce.

Obiteljska i najniža mirovina

Ako ispunjavate uvjete za obiteljsku mirovinu, a član ste obitelji smrtno stradaloga branitelja, imate pravo na povoljniju mirovinu, odnosno povećanje mjesečnog iznosa obiteljske mirovine.

Pravo na najnižu mirovinu imate ako ste od 1. siječnja 2005. godine postali korisnik mirovine (starosne, invalidske, obiteljske) koja je manja od najniže mirovine. To vrijedi za mirovine ostvarene prema općim propisima kao i za one koje se ostvaruju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Kao branitelji, pravo na najnižu mirovinu imate ako ste navršili 65 godina (muškarci), odnosno 60 godina (žene), a ne ispunjavate uvjete staža za starosnu mirovinu.

Dodatne informacije:
Prava iz mirovinskog osiguranja (otvara novi prozor)